Групові заняття: переваги та недоліки

Групове заняття – це заняття вчителя та групи студентів від трьох осіб і більше. Групове заняття, де правильно організована робота, надає всім учасникам можливості діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування зокрема, володіння прийомами активного слухання, прийняття загального рішення, розв’язання протиріч. Вчитель обов’язково враховує індивідуально-психологічні особливості студентів, і учень може себе почувати психологічно комфортно.

Групові заняття значною мірою відрізняються від індивідуальних. Серед переваг є те, що викладач отримує можливість раціонально розподілити час, допомагаючи студентам активно діяти при вирішенні навчальних проблем та ситуацій, також викладач витрачає менше часу на подолання труднощів з дисципліною студентів і третьою перевагою є те, що студенти, які мають досвід взаємонавчання, ставляться до викладача з більшою повагою, працюють із задоволенням, і при цьому підвищується рівень інтересу до навчання та пізнавальна мотивація.

В мовній студії “WOW! English” використовуються групові заняття вивчення англійської мови, що приносить високий результат. Групові заняття в нашій студії проходять з кількістю студентів від 6 до 14 студентів, що дозволяє студентам засвоїти фонетичний, граматичний та лексичний матеріал швидко та якісно. Таким чином, у викладача є можливість приділити увагу кожному студенту, врахувати всі особливості при вивченні англійської мови. Групові заняття гарні тим, що Ви багато практикуєте іноземну мову, вчитеся реагувати спонтанно, ситуативно.

Переваги групових занять у мовній студії “WOW! English” переважають над недоліками, тому наша студія має успіх і розвивається швидкими темпами.

По-перше, під час групових занять спрацьовує психологічний фактор конкуренції студентів, тобто порівняння себе з іншими та вдосконалення своїх власних умінь та навичок.

По-друге, групові заняття надають можливості проводити ігрові командні форми навчання, де суперництво та перемога мотивує студентів працювати краще, бути активними. В даному випадку спрацьовує і командний дух, що стимулює студентів, що не встигають.

До третьої переваги належить те, що під час групового заняття учні мають можливість постійно слухати і повторювати, той матеріал, який був продемонстрований одногрупниками.

По-четверте, групові заняття в мовній студії “WOW! English” дозволяють учням помічати помилки інших, виправляти їх та запобігати вживати лексичні одиниці, лексико-граматичні структури та конструкції з помилками.

До інших переваг групового заняття належить можливість учнів обговорювати новини, фільми, цікаві події, а також дискутувати, доводити свої думки, що дозволяє вдосконалити навички як монологічного, так і діалогічного мовлення.

Групові заняття в нашій студії завжди проходять цікаво, один вид діяльності швидко змінюється іншим, що дозволяє інтенсивно засвоювати інформацію. Саме цим, групове заняття відрізняється від індивідуального: індивідуальні заняття з репетитором часто характеризуються монотонністю.

Отже, роблячи висновок, впевнено зазначаємо, що саме групові заняття в мовній студії “WOW! English!” приносять успіх завдяки вмілому використанню нашими викладачами великої кількості переваг цього виду роботи.

Смаженко О.В.

Read 4496 times