Вікові особливості вивчення англійської мови

Результативність вивчення будь-якого предмету обумовлюється великою кількість факторів: психологічний , фізичний та інтелектуальний розвиток, темперамент, тип сприйняття інформації, вікові особливості і т.д.

Хотілося б більш предметно розглянути вікові особливості вивчення іноземної мови.

Вивчення англійської мови на початковому рівні (6-10 років) сприяє розвитку інтелекту дитини в цілому, розширенню обсягу пам’яті, розвитку фонематичного та інтонаційного слуху. Закладаються основи володіння іноземною мовою:

  • слуховимовні, лексичні, граматичні та орфографічні навички;
  • аудіювання, говоріння, читання та письма.

Згідно з віковими особливостями діти молодшого шкільного віку ефективно сприймають матеріал на слух, який подається та відпрацювується в ігровій формі та за допомогою наочності. Оскільки діти швидко втомлюються та відволікаються, види діяльності повинні змінюватися через кожні 3-5 хвилин, щоб зберегти уважність на занятті.

Наші студенти вивчають лексичні одиниці та вчаться будувати монологічні і діалогічні висловлювання з актуальних та цікавих для цього віку тем; працюють з різноманітними завданнями за допомогою малюнків та карток, грають у велику кількість різноманітних ігор, вивчають пісні, вірші, розминки англійською мовою, і таким чином повторюють вивчений лексичний та граматичний матеріал.

Але оскільки під час зосередження молодші школярі швидко втомлюються й стійкість уваги слабшає, це значно впливає на ефектність навчання. Тому ми використовуємо методи, які допомагають зняти напруження, розвантажують нервову систему, усувають надмірне навантаження на зір (малюнки, пісні, розминки, ігри, кольорові диктанти). Таким чином досягаємо того, щоб наші заняття проходили цікаво, результативно та приносили задоволення дітям, батькам та вчителям, які з ними працюють.

На середньому рівні (11-14 років) продовжується розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, серед яких домінує усне та письмове мовлення. Говоріння учнів стає змістовнішим, складнішим за структурою мовного та мовленнєвого матеріалу.

Поряд з говорінням та аудіюванням значна увага приділяється правилам читання , фонетиці, аудіюванню,читанню. Зростає кількість та обсяг інформації, яку учні повинні вміти обробляти – читати ,переладати, переказувати, складати плани, писати твори та ессе, малювати та описувати малюнки, складати мологи та діалоги, займатися проектною роботою – готувати повідомлення, доповіді, реферати. На середньому степені учні оволодівають практично всім граматичним матеріалом.

Крім обов’язкового програмного матеріалу студенти вивчають багато цікавої актуальної саме для них і саме в цей період життя інформації, працюють творчо, що дозволяє нам підтримувати інтерес до вивчення мови, а учням вчитися з задоволенням.

Середній ступінь є завершальним етапом щодо створення бази для активного володіння іншомовним матеріалом.

На старшому рівні (15-17 років) завершується формування активного словника. Наші студенти все вільно спілкуються англійською мовою монологічно і діалогічно; висловлюють власну думку з багатьох тем, серед яких «Компютери в нашому житті», «Молдіжні субкультури», «Мас медія », «Людські стосунки», «закон та політичні системи», «Як влаштуватися на роботу»; вчаться грамотно оформлювати ділові папери (автобіографія, резюме, заява на всуп у навчальний заклад. листи); приймають участь в різних проектах, дискусіях, квестах, дивляться фільми без перекладу з. наступним обговоренням їх; вивчають сленг, фразеологізми, різні варіанти вимови, спілкуються з носіями мови.

Абсолютно на кожному етапі значна увага приділяється творчості:на початковому діти малюють малюнки, які потім описують або працюють діалогічно, займаються ліпленням, виготовляють аплікації. На середньому рівні - готують листівки, поробки, створюють власні та групові проекти. На старшому – готують газети, створюють власні фільми, пишуть листи ( листування між групами, участь в міжнародних проектах).

Час, який затрачається на кожен вид діяльності розраховується відповідно до віку студентів. На початковому рівні – це мінімум 1 хвилина на вид діяльності та максимум 7 хвилин; на середньому та старшому – збільшується до 15 хвилин, так як матеріал стає складніший та об ‘ємніший і у студентів вдосконалюється вміння концентруватися та утримувати увагу.

Тож, навчаючи дітей буд-якому предмету вчитель має брати до уваги всі фактори, які можуть впливати на процес навчання і використовувати їх відповідно до цілей і задач як конкретного уроку, так і всього курсу навчання вцілому.

Тіхонова Т.С.

Read 2207 times