Питання

По-перше, оплата вноситься не кожне заняття окремо, а за навчальний місяць в цілому. Увесь пропущений студентом матеріал викладач опрацьовує індивідуально, пояснюючи матеріал, перевіряючи виконані завдання, задіюючи студента максимально часто на занятті, щоб на кінець місяця рівень знань кожного був однаковий. Тому студент засвоїть увесь запланований матеріал і різниці в знаннях не буде. А якщо дитина якісно засвоїла матеріал, опрацювала необхідний обсяг завдань і рівень знань у неї такий самий, як і у студентів, які не пропускали заняття, то причини для здійснення перерахунку коштів ми не бачимо.

Студенти займаються в групах по 12-14 чоловік. Групи формуються спочатку відповідно до віку студентів, а потім, в процесі навчання, склад групи корегується відповідно до індивідуального темпу та швидкості засвоєння студентами матеріалу. Тобто, студенти можуть додаватися у групи старшого чи молодшого віку, за умови, якщо темп роботи в групі буде органічно прийнятним для конкретного студента. Крім того, викладачі по кожній групі слідкують за успішністю студентів і можуть за необхідності визначити індивідуальні навантаження, збільшуючи чи зменшуючи їх, відповідно до потреб конкретного студента. Так само індивідуально може визначатися час для прочитання чи для усного перекладу вправи до того моменту, поки студент не зрівняє власний темп з середнім показником по групі.

Заняття у студентів нашої мовної студії справді тривають півтори години. Але це – оптимальний час, який дає можливість викладачеві разом зі студентами якісно та продуктивно опрацювати матеріал. Заняття побудовано таким чином, що у студентів кожні 5-7 хвилин змінюються види діяльності, виняток може бути при перевірці домашнього завдання, кожного уроку викладач проводить навчально-розвивальні ігри, студенти задіюються в активних, рухливих видах роботи, роблять розминки та співають пісні, тому, як показує практика, студенти не втомлюються і їх уважність не падає, навіть якщо вони займаються з 17 до 19 години.

По закінченню курсу навчання разом з нами студенти володіють глибокими знаннями граматики англійської мови, широким лексичним запасом ат вміють вільно і зв’язно висловлювати свої думки на будь-яку вивчену тему. При тому, студенти старшого віку в процесі навчання розвивають навики аналітичного мислення, вчаться готувати доповіді, проектні роботи; знайомляться з сучасними змінами та тенденціями розвитку англійської мови. Підручниками передбачено види діяльності, які вимагають завдання на ЗНО, тому за умови, якщо студенти мали високий бал і відповідально навчалися, ми можемо говорити, що вони абсолютно готові як до складання ЗНО, так і до вступних іспитів і подальшого якісного навчання у ВНЗ.

Влітку наші студенти йдуть на канікули, відпочивають протягом трьох місяців. Але, за проханнями батьків, методичним об’єднанням викладачів нашої студії було розроблено програму для роботи зі студентами влітку. Ця програма не пов’язана з основним курсом, тому ті студенти, які не мають змоги відвідувати літні заняття, навчального матеріалу не пропустять. Влітку студенти працюють над тематичним збагаченням лексичного запасу, розвитком усного зв’язного мовлення, виконують різноманітні творчі завдання відповідно до віку. Заняття проводяться двічі на тиждень по 2 години.

Сторінка 1 із 4