Навіщо потрібна робота на час?

В основі нашої методики лежить принцип темпової роботи, тобто, роботи на час. Така робота студентів необхідна в першу чергу для формування та розвитку надфразового упередження, розумової діяльності, що відповідає за побіжність мовлення. Тобто процесу підсвідомого формування наступних фраз в момент вимовляння попередніх автоматично, не задумуючись над правилами їх побудови, а лише над лексичним навантаженням. Це необхідно для розвитку навиків якісного усного спілкування, для пришвидшення розумової активності студентів, збільшення рівня їх організованості. Темпова робота на наших заняттях сприяє покращенню загального рівня організованості студентів та пришвидшенню сприйняття матеріалу з інших дисциплін.

Read 2037 times