Чому діти пишуть контрольні роботи на кожному уроці?

Згідно з методикою у нас здійснюється чотириступеневе відпрацювання будь-якого нововивченого матеріалу. Перший ступінь – це опрацювання нового матеріалу в класі разом з викладачем. При чому студенти повністю розбирають матеріал, який буде задаватися додому, в класі, щоб не виникало питань чи проблем при виконанні завдань вдома. Таким чином, наступний етап полягає в закріпленні опрацьованого вдома, при чому як усно так і письмово, обов’язково. На початку наступного уроку викладач перевіряє усне домашнє завдання, таким чином проконтролювавши рівень усного засвоєння знань, а наступний етап – контрольна робота – покаже, наскільки вдало був засвоєний матеріал письмово. Зауважимо, контрольна роботи пишеться виключно на основі вправ, що задавалися додому, тому, якщо студент якісно готовий до уроку і виконав попередню роботі над помилками, бал за контрольну робот буде найвищий. Крім того, студенти звикають до такої побудови уроку, і контрольна робота перестає бути для них проблемним чи стресовим моментом, а стає звичайним етапом уроку.

Read 970 times