Про який «індивідуальний» підхід може йтися, якщо заняття групові?

Студенти займаються в групах по 12-14 чоловік. Групи формуються спочатку відповідно до віку студентів, а потім, в процесі навчання, склад групи корегується відповідно до індивідуального темпу та швидкості засвоєння студентами матеріалу. Тобто, студенти можуть додаватися у групи старшого чи молодшого віку, за умови, якщо темп роботи в групі буде органічно прийнятним для конкретного студента. Крім того, викладачі по кожній групі слідкують за успішністю студентів і можуть за необхідності визначити індивідуальні навантаження, збільшуючи чи зменшуючи їх, відповідно до потреб конкретного студента. Так само індивідуально може визначатися час для прочитання чи для усного перекладу вправи до того моменту, поки студент не зрівняє власний темп з середнім показником по групі.

Read 749 times