Чому не здійснюється перерахунок коштів?

По-перше, оплата вноситься не кожне заняття окремо, а за навчальний місяць в цілому. Увесь пропущений студентом матеріал викладач опрацьовує індивідуально, пояснюючи матеріал, перевіряючи виконані завдання, задіюючи студента максимально часто на занятті, щоб на кінець місяця рівень знань кожного був однаковий. Тому студент засвоїть увесь запланований матеріал і різниці в знаннях не буде. А якщо дитина якісно засвоїла матеріал, опрацювала необхідний обсяг завдань і рівень знань у неї такий самий, як і у студентів, які не пропускали заняття, то причини для здійснення перерахунку коштів ми не бачимо.

Read 829 times