Питання

Згідно з методикою у нас здійснюється чотириступеневе відпрацювання будь-якого нововивченого матеріалу. Перший ступінь – це опрацювання нового матеріалу в класі разом з викладачем. При чому студенти повністю розбирають матеріал, який буде задаватися додому, в класі, щоб не виникало питань чи проблем при виконанні завдань вдома. Таким чином, наступний етап полягає в закріпленні опрацьованого вдома, при чому як усно так і письмово, обов’язково. На початку наступного уроку викладач перевіряє усне домашнє завдання, таким чином проконтролювавши рівень усного засвоєння знань, а наступний етап – контрольна робота – покаже, наскільки вдало був засвоєний матеріал письмово. Зауважимо, контрольна роботи пишеться виключно на основі вправ, що задавалися додому, тому, якщо студент якісно готовий до уроку і виконав попередню роботі над помилками, бал за контрольну робот буде найвищий. Крім того, студенти звикають до такої побудови уроку, і контрольна робота перестає бути для них проблемним чи стресовим моментом, а стає звичайним етапом уроку.

Підручник, за яким працюють наші студенти було розроблено разом з набором дисків, на яких носіями мови начитані вправи, направлені на роботу з основними видами діяльності на уроках – темповим перекладом та читанням, діалогічним мовленням. Робота з аудіо матеріалами направлена на розвиток навичок аудіювання, постановку фонетичних здібностей та напрацювання темпового мовлення в першу чергу, а також для того, щоб допомогти у підготовці з домашнім завданням. Студенти обов’язково працюють з аудіо матеріалами на уроках, і вдома, звичайно, ця робота є абсолютно необхідною.

Завдання, яке ми ставимо перед собою, полягає не у тому, щоб догнати шкільну чи будь-яку іншу програму. Наша задача – дати міцні ґрунтовні знання дітям, починаючи з елементарної бази і закінчуючи глибокими знаннями граматики, фонетики, об’ємним запасом лексики та володінням високоякісними навиками усного спілкування. Маючи такі знання, не важливо, на яку тему твір писати, чи якого характеру речення перекладати, тобто в будь якому випадку проблем з навчанням не виникатиме.

Взагалі, програма, за якою працює наша студія відрізняється від шкільної, але за умови, якщо діти починають відвідувати наші заняття з першого чи другого класу, то ступінь розуміння ними шкільної програми складає 90-95 відсотків, і різниця, яка в першу чергу полягає у тематичній відмінності, нівелюється. Інша справа, якщо співпрацю з нами діти починають з третього, четвертого класів і так далі. В такому випадку нами проводиться тестування дитини, щоб визначити рівень її знань та засвоєння програми. Якщо результат тестування успішний, ми додаємо дитину до уже працюючої групи відповідно до віку та рівня знань і різниці, знову ж таки, немає. Але у випадку, якщо дитина не складає тестування, вона починає вивчати мову з самого початку, з алфавіту та елементарних лексико-граматичних конструкцій. У такому випадку, звісно ж, програма курсів відставатиме від шкільної до певного етапу, але у дитини заповняться пробіли в знаннях та вибудується міцна база знань, якою вона користуватиметься в процесі навчання як на курсах так і у школі. Як показує досвід роботи, у будь-якому випадку, покращення рівня знань у школі спостерігається уже після двох-трьох місяців співпраці.

В основі нашої методики лежить принцип темпової роботи, тобто, роботи на час. Така робота студентів необхідна в першу чергу для формування та розвитку надфразового упередження, розумової діяльності, що відповідає за побіжність мовлення. Тобто процесу підсвідомого формування наступних фраз в момент вимовляння попередніх автоматично, не задумуючись над правилами їх побудови, а лише над лексичним навантаженням. Це необхідно для розвитку навиків якісного усного спілкування, для пришвидшення розумової активності студентів, збільшення рівня їх організованості. Темпова робота на наших заняттях сприяє покращенню загального рівня організованості студентів та пришвидшенню сприйняття матеріалу з інших дисциплін.