Питання

Однією зі складових нашої формули успіху є увага батьків,тому що, на нашу думку, ефективна співпраця з батьками є важливим чинником в процесі навчання дитини. Зазначимо, що ми ні в якому разі не вимагаємо від батьків знань англійської мови та допомоги в поясненні матеріалу дітям чи його опрацюванні вдома. Навчання дітей та перевірка їх знань – це виключно робота наших викладачів, тому основний обсяг навчальної інформації студенти отримують та опрацьовують протягом заняття. Але без закріплення пройденого вдома, тобто без домашнього завдання, робота буде менш результативною. Тому саме контроль за виконанням завдань вдома і є завдання батьків. Це полягає у забезпеченні відповідних умов для виконання завдань вдома, тобто організації робочого простору; перевірці наявності виконаних письмових робіт без перевірки якості їх виконання; наданні умов для прослуховування аудіо матеріалів; забезпеченні студента матеріалами, необхідними на заняттях; контроль за відвідуванням занять; слідування індивідуальним рекомендаціям викладача. Саме в цьому ми вбачаємо задачу батьків для успішного навчання дитини в нашій мовній студії.

Традиційно відкриті уроки викладачі мовної студії «WOW!English»проводять двічі на навчальний рік. Такі уроки є підсумком роботи студентів за визначений період навчання і дають можливість прослідкувати зміни у рівні знань студентів, побачити досягнення як конкретного студента, так і групи в цілому, звернути увагу на індивідуальні недопрацювання та почути рекомендації стосовно їх ліквідації; задати питання стосовно подальших планів роботи.

Для мовної студії «WOW! English» зміна вчителя є нормальним робочим процесом , який не впливає на якість та продуктивність нашої співпраці зі студентами та їх батьками. Адже, система та методика викладання однакові. Кожен наступний вчитель продовжує справу попереднього. Зміна вчителя проводиться з об’єктивних причин: якщо вчитель з особистих причин не може продовжувати працювати в організації, або якщо його робота не відповідає вимогам якості.

Так, канікули у дітей є. Зимові, які тривають тиждень, і літні канікули, як і у звичайній школі – три місяці.

Велику увагу в нашій роботі ми приділяємо письму. Кожного уроку наші студенти отримують письмові домашні завдання і на кожному уроці пишуть контрольну роботу за матеріалом домашнього завдання. При перевірці робіт, викладач виправляє всі наявні граматичні та лексичні помилки та оцінює роботи. Ті слова та граматичні конструкції, в яких було допущено помилки, викладач виписує нижче роботи, відводячи по три рядки для кожного слова. Завдання студента заключається в тому, щоб прописати рядки і вказати на полях переклад слова чи конструкції. Таким чином здійснюється робота над помилками. За умови відповідального ставлення студента до навчання та виконання такої вимоги ми спостерігаємо формування якісного рівня орфографії за дуже короткий проміжок часу, тим більше, небажання виконувати додаткові письмові завдання стимулює студентів працювати уважніше, і просто не допускати помилки. За умови, якщо студент не провів роботу над помилками, наступна контрольна робота не оцінюється, бо, виходячи з системи роботи, лексико-граматичні конструкції повторюються з уроку в урок, тому і помилки дублюватимуться.