Пн - Пт:

9:00 - 17:00

Сб, Нд:

вихідний

WOW English We Open the World

Часті питання

 • Чому не здійснюється перерахунок коштів?

  По-перше, оплата вноситься не кожне заняття окремо, а за навчальний місяць в цілому. Увесь пропущений студентом матеріал викладач опрацьовує індивідуально, пояснюючи матеріал, перевіряючи виконані завдання, задіюючи студента максимально часто на занятті, щоб на кінець місяця рівень знань кожного був однаковий. Тому студент засвоїть увесь запланований матеріал і різниці в знаннях не буде. А якщо дитина якісно засвоїла матеріал, опрацювала необхідний обсяг завдань і рівень знань у неї такий самий, як і у студентів, які не пропускали заняття, то причини для здійснення перерахунку коштів ми не бачимо.

 • Чи 1,5 години – не забагато для дітей зокрема молодшого шкільного віку? Чи вони не втомлюються?

  Заняття у студентів нашої мовної студії справді тривають півтори години. Але це – оптимальний час, який дає можливість викладачеві разом зі студентами якісно та продуктивно опрацювати матеріал. Заняття побудовано таким чином, що у студентів кожні 5-7 хвилин змінюються види діяльності, виняток може бути при перевірці домашнього завдання, кожного уроку викладач проводить навчально-розвивальні ігри, студенти задіюються в активних, рухливих видах роботи, роблять розминки та співають пісні, тому, як показує практика, студенти не втомлюються і їх уважність не падає, навіть якщо вони займаються з 17 до 19 години.

 • Наскільки діти готові до здачі ЗНО та вступу у ВНЗ по закінченню курсу навчання?

  По закінченню курсу навчання разом з нами студенти володіють глибокими знаннями граматики англійської мови, широким лексичним запасом ат вміють вільно і зв’язно висловлювати свої думки на будь-яку вивчену тему. При тому, студенти старшого віку в процесі навчання розвивають навики аналітичного мислення, вчаться готувати доповіді, проектні роботи; знайомляться з сучасними змінами та тенденціями розвитку англійської мови. Підручниками передбачено види діяльності, які вимагають завдання на ЗНО, тому за умови, якщо студенти мали високий бал і відповідально навчалися, ми можемо говорити, що вони абсолютно готові як до складання ЗНО, так і до вступних іспитів і подальшого якісного навчання у ВНЗ.

 • Чи пропонуєте літні програми?

  Для тих, хто хоче розвивати свої навички і влітку ми пропонуємо декілька літніх програм:

  • Розвивально - розважальні заняття. Де багато спілкування, рухливих та дидактичних ігор, поробок, пісень, різноманітні цікаві теми, перегляд мультиків, фільмів з подальшим їх обговоренням;
  • Курс граматики для тих, хто не зміг розібратися з нею в школі. Ми пропонуємо структуровану подачу граматичного матеріалу, пояснення правил та особливостей вживання граматичних часів. Закріплюємо матеріал вправами та іграми. По закінченню курсу студенти мають чітке уявлення про систему граматичних часів англійської мови та вміють застосовувати знання на практиці;
  • Розмовні клуби. Для тих, хто хоче підтримувати свій рівень та розвивати навички комунікації англійскою мовою. Ми пропонуємо дискусії на актуальні теми, обговорення мультфільмів та кінофільмів, книг та соціально політичних подій, а також всього, що цікаво нашим студентам.
 • В чому полягає задача батьків, щоб навчання дитини було успішним?

  Однією зі складових нашої формули успіху є увага батьків,тому що, на нашу думку, ефективна співпраця з батьками є важливим чинником в процесі навчання дитини. Зазначимо, що ми ні в якому разі не вимагаємо від батьків знань англійської мови та допомоги в поясненні матеріалу дітям чи його опрацюванні вдома. Навчання дітей та перевірка їх знань – це виключно робота наших викладачів, тому основний обсяг навчальної інформації студенти отримують та опрацьовують протягом заняття. Але без закріплення пройденого вдома, тобто без домашнього завдання, робота буде менш результативною. Тому саме контроль за виконанням завдань вдома і є завдання батьків. Це полягає у забезпеченні відповідних умов для виконання завдань вдома, тобто організації робочого простору; перевірці наявності виконаних письмових робіт без перевірки якості їх виконання; наданні умов для прослуховування аудіо матеріалів; забезпеченні студента матеріалами, необхідними на заняттях; контроль за відвідуванням занять; слідування індивідуальним рекомендаціям викладача. Саме в цьому ми вбачаємо задачу батьків для успішного навчання дитини в нашій мовній студії.

 • Чи треба батькам відвідувати відкриті уроки?

  Наші викладачі проводять відкриті уроки двічі на навчальний рік. Під час цих уроків у батьків є можливість познайомитись з системою роботи, спостерігати за взаємодією студентів між собою та з вчителем, отримати відповіді на будь які питання, що стосуються нашої співпраці, побачити досягення їхньої дитини та всієї групи, звернути увагу на можливі недопрацювання та отримати поради щодо їх корегування, дізнатися стосовно планів роботи на майбутні періоди і найголовніше – підтримати свою дитину, проявити увагу до того, чим вона займається і чим живе.

 • Чому у дітей змінюються вчителі? Чи є це проблемою для дітей?

  Для мовної студії «WOW! English» зміна вчителя є нормальним робочим процесом , який не впливає на якість та продуктивність нашої співпраці зі студентами та їх батьками. Адже, система та методика викладання однакові. Кожен наступний вчитель продовжує справу попереднього. Зміна вчителя проводиться з об’єктивних причин: якщо вчитель з особистих причин не може продовжувати працювати в організації, або якщо його робота не відповідає вимогам якості.

 • Чи канікули передбачені вашою системою?

  Ми вважаємо, що чим менше перерв у процесі навчання, тим краще). Але у дітей є тиждень зимових канікул і 2-3 місяці літніх, залежно від ситуації.

 • Чому важлива робота над помилками?

  Ми розглядаємо письмо як повноцінний вид діяльності, який дозволяє учням якісно засвоювати матеріал, оскільки на письмі задіяна всі види пам’яті. Кожного уроку студенти отримують письмові домашні завдання і пишуть контрольну роботу за матеріалом домашнього завдання. При перевірці робіт, викладач виправляє всі наявні помилки та оцінює роботи. Слова та граматичні конструкції, в яких було допущено помилки, викладач виписує нижче роботи. Завдання студента прописати рядки і вказати на полях переклад слова чи конструкції. Таким чином здійснюється робота над помилками. За умови виконання такої вимоги ми спостерігаємо формування якісного рівня орфографії за короткий проміжок часу, а небажання виконувати додаткові письмові завдання стимулює студентів працювати уважніше і просто не допускати помилки.

 • Чому діти пишуть контрольні роботи на кожному уроці?

  Згідно з методикою у нас здійснюється чотириступеневе відпрацювання будь-якого нововивченого матеріалу. Перший ступінь – це опрацювання нового матеріалу в класі разом з викладачем. При чому студенти повністю розбирають матеріал, який буде задаватися додому, в класі, щоб не виникало питань чи проблем при виконанні завдань вдома. Таким чином, наступний етап полягає в закріпленні опрацьованого вдома, при чому як усно так і письмово, обов’язково. На початку наступного уроку викладач перевіряє усне домашнє завдання, таким чином проконтролювавши рівень усного засвоєння знань, а наступний етап – контрольна робота – покаже, наскільки вдало був засвоєний матеріал письмово. Зауважимо, контрольна роботи пишеться виключно на основі вправ, що задавалися додому, тому, якщо студент якісно готовий до уроку і виконав попередню роботі над помилками, бал за контрольну робот буде найвищий. Крім того, студенти звикають до такої побудови уроку, і контрольна робота перестає бути для них проблемним чи стресовим моментом, а стає звичайним етапом уроку.

 • Навіщо необхідна робота з аудіо матеріалами вдома?

  Підручник, за яким працюють наші студенти було розроблено разом з набором дисків, на яких носіями мови начитані вправи, направлені на роботу з основними видами діяльності на уроках – темповим перекладом та читанням, діалогічним мовленням. Робота з аудіо матеріалами направлена на розвиток навичок аудіювання, постановку фонетичних здібностей та напрацювання темпового мовлення в першу чергу, а також для того, щоб допомогти у підготовці з домашнім завданням. Студенти обов’язково працюють з аудіо матеріалами на уроках, і вдома, звичайно, ця робота є абсолютно необхідною.

 • Коли програма курсів наздоганяє шкільну програму?

  Завдання, яке ми ставимо перед собою, полягає не у тому, щоб догнати шкільну чи будь-яку іншу програму. Наша задача – дати міцні ґрунтовні знання дітям, починаючи з елементарної бази і закінчуючи глибокими знаннями граматики, фонетики, об’ємним запасом лексики та володінням високоякісними навиками усного спілкування. Маючи такі знання, не важливо, на яку тему твір писати, чи якого характеру речення перекладати, тобто в будь якому випадку проблем з навчанням не виникатиме.

 • Чи збігається ваша програма зі шкільною?

  Ми працюємо за програмою, розробленою з урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей, а також вимогами, які ставить перед учнями школа. Але якщо діти починають співпрацю з нами з третього, четвертого класів і так далі, тоді звичайно може виникати неспівпадіння обумовлене тим, що навчання потрібно починати з самого початку через відсутність очікуваного в певному класі рівня знань.

  Ми пропонуємо пройти тестування для визначення рівня знань і залежно від його результатів:

  • пропонуємо доєднатися до вже існуючої групи, відповідно до виявленого рівня знань дитини. І буває так, що дитина випереджає шкільну програму.
  • формуємо нові групи, що починають вивчати мову з самого початку, з алфавіту та елементарних лексико-граматичнихконструкцій. У такому випадку порібен час, щоб надолужити, але у дитини заповняться пробіли в знаннях та вибудується міцна база знань, якою вона користуватиметься в процесі навчання як на курсах так і у школі.

  Як показує досвід роботи, покращення рівня знань у школі спостерігається уже після двох-трьох місяців співпраці.

 • Навіщо потрібна робота на час?

  В основі нашої методики лежить принцип темпової роботи, тобто, роботи на час. Така робота студентів необхідна в першу чергу для формування та розвитку надфразового упередження, розумової діяльності, що відповідає за побіжність мовлення. Тобто процесу підсвідомого формування наступних фраз в момент вимовляння попередніх автоматично, не задумуючись над правилами їх побудови, а лише над лексичним навантаженням. Це необхідно для розвитку навиків якісного усного спілкування, для пришвидшення розумової активності студентів, збільшення рівня їх організованості. Темпова робота на наших заняттях сприяє покращенню загального рівня організованості студентів та пришвидшенню сприйняття матеріалу з інших дисциплін.

 • На який термін розраховане навчання на курсах?

  Мовна студія «WOW! English» працює по типу спец. школи, тому наша програма дозволяє вести дітей від першого до одинадцятого класу включно. Відповідно до цього в роботі враховано потреби кожної вікової групи студентів. Але, звичайно, клієнти мають право перервати співпрацю з нами на будь-якому етапі, якщо вважатимуть, що ціль, яку вони поставили перед собою до вступу на курси, досягнута.